"Възстановяване и укрепване на слаб участък от общински път с. Сестримо - ВЕЦ Сестримо, община Белово".

Документи:

Обяснителна записка / 01.11.2017 г. / - Изтегли

Доклад за съответствие / 01.11.2017 г. / - Изтегли

Уведомление за инвестиционно предложение / 01.11.2017 г. / - Изтегли

Тресировъчен план / 01.11.2017 г. / - Изтегли

Координатен регистър / 01.11.2017 г. / - Изтегли