Уведомление и документи за трасета към ПУП-ПП за трасета на Обект: Захранващ водопровод, кабел и канал до имоти 000086 и 000087 в землище село Дъбравите.

Документи:

ПУП Трасета - Дъбравите / 14.09.2017г./ - Изтегли

Уведомление / 14.09.2017г./ - Изтегли

ПУП - Парцелен план за трасе / 14.09.2017г./ - Изтегли