ОС "Земеделие" - Септември съобщава на заинтересованите лица, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал.4 от ППЗСПЗЗ участващи в процедурата за създаване на масиви за ползване в землищата на: Община Септември, Община Белово, Община Лесичово.

За които са подадени декларации и заявления за участие в споразумения за ползване за стопанската 2017/2018 г.

Регистрите и картите са на разположение в офис Септември, офис Белово, и офис Лесичово на общинската служба по земеделие.

Документи:

Обявление / 09.08.2017 г. / - Изтегли