На 12.08.2017г. от 08:00 часа ще се извърши дезакаризация на тревните площи против кърлежи и комари на територията на град Белово и прилежащите села от общината.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ