Допълнение към становище по представените възражения срещу ОВОС за проект "Яденица"

Документи:

Становище - допълнение / 06.07.2017 г. / - Изтегли