Заповед на кмета на Община Белово за настъпване на "Восъчна зрялост" на посевите

Документи:

Заповед № 222 / 05.07.2017 г. / - Изтегли