Становище по представените възражения срещу ОВОС за проект "Яденица"

Документи:

Становище по представените възражения срещу ОВОС "Яденица" - / 04.07.2017 г. / - Изтегли