Протокол от обществено обсъждане на ДОВОС и ДОСВ за инвестиционно предложение: Проект: "Яденица" за увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чайра" чрез изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир "Чайра", проведено в гр. Белово.

Документи:

Протокол обществено обсъждане / 04.07.2017 г. / - Изтегли