УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от "ВАТИЯ ХОЛДИНГ" АД, гр. София, ул. Самоков 28И, комплекс ЕСТЕ тел. +359 2 854 81 10

Уважаеми г-н Кмет,

Уведомяваме Ви, че "ВАТИЯ ХОЛДИНГ" АД, гр. София има следното инвестиционно предложение (ИП):

"Добив на подземни богатства по чл. 2, т.2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - доломити от находище "Малък Гайтановец", община Белово, област Пазарджик с продължаване на срока на предоставената държавна концесия".

Документи:

Уведомление за инвестиционно предложение / 19.06.2017г. / - Изтегли