Решение № ПК-07-ЕO/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ - Пазарджик

 

Документи:

Решение № ПК-07-ЕO/2017 г. - 17.05.2017 - Изтегли