Съобщение относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Белмекен" с цел промишлено водоснабдяване.

Документи:

Съобщение / 04.04.2017 г. / - Изтегли