При проявен интерес, всеки заинтересован може да направи искане за закупуване, адресирано до община Белово, както и оглед на имотите.

Документи:

Опис на незастроени имоти в курорт Чаира - Изтегли