Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти "Река Крива река и река Чаирска - ПБВ".

Документи:

Съобщение / 28.03.2017 г. / - Изтегли