АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

към Министъра на труда и социалната политика

Ви кани най-любезно да вземете участие в

ТРУДОВА БОРСА

15.03.2017г., 10.00 ч., в Залата на Общински съвет, гр. Белово,

ул. “Орфей” №4А

трудова борса