Благотворителна кампания: "Беловската Коледа"

Организира се с подкрепата на Общинска администрация Белово, в лицето на кмета на община Белово – инж. Костадин Варев

Месец остава до Коледните и Новогодишните празници. Отминаващата 2020-та година безспорно е тежка за всички ни. Това ни накара да гледаме на посрещането на Новата година с надежда за повече благоденствие и стабилност.

ОБЩИНА БЕЛОВО

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ 21-ВИ НОЕМВРИ –
ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО И МЛАДЕЖ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,

На 21-ви ноември православната църква отбелязва празника Въведение Богородично, а в българския народен календар е посветен на християнското семейство и младеж.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ 1 НОЕМВРИ –
ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ,
КНИЖОВНИЦИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,

Поздравявам Ви с Деня на народните будители - 1 ноември!

В рамките на Национална кампания "Чиста околна среда – 2020" и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема: "Обичам природата – и аз участвам", община Белово спечели два проекта за изграждане на: "Детска площадка и създаване на кът за отдих" в с. Сестримо и с. Мененкьово.

Започнаха строително-монтажните дейности по Проект: "Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в община Белово чрез рехабилитация на улична мрежа в с. Момина клисура".

Десет души от Доброволното формирование-Белово се включиха в обучение на тема "Теоретична и практическа подготовка на доброволци, за реакция при наводнения и последващи кризи". Обучението е част от Проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Проектът се изпълнява от Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

Тридневното обучение се проведе от 21.10.2020 г. до 23.10.2020 г. на тренировъчната площадка на Център за обучение на населението за реакции при наводнения в с. Бошуля, област Пазарджик.

За участие в трети етап на Националната програма за превенция в ранна училищна възраст през тази учебна година беше определено Средното училище в гр. Белово.

С официална церемония на 20.10.2020 г. в СУ "Ал. Иванов – Чапай" гр. Белово беше даден старт на новосъздаденото Детско полицейско управление.

Обява за длъжността "Медицинска сестра" в
ДГ "Щурче" град Белово

Община Белово обявява 2 свободни работни места за длъжността медицинска сестра в ДГ "Щурче" град Белово