Уважаеми жители и гости на община Белово,

Заповядайте на Коледен концерт, който ще се състои на 16 декември /петък/ от 17:00 ч. в залата на НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1927“- град Белово.

Уважаеми жители на Община Белово,

На 6-ти декември отбелязваме Деня на Св. Николай Чудотворец, покровител на моретата, моряците и рибарите.

За първи път в страната доброволци от четири доброволчески формирования се включиха в съвместно учение. Домакин на проявата беше община Белово.

МИГ Белово, Септември, Велинград получи финансиране на  Стратегията за Водено от общностите местно развитие 2014-2020г.

ЗАПОВЕД

572 / 29.11.2016 г.

На основание чл. 44 ал.1 т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.15 т.1 и т.2 от "Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово" и чл. 16 т.2 от "Наредбата за поддръжане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово".

С резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации от 2005 г. всяка трета неделя на месец ноември е определена като Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия. За първи път този ден е отбелязан през 1993 г. в Обединеното кралство от организацията "Мир на пътя".

Театър "Иван Димов" Хасково гостува на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - 1927", гр. Белово.

График на прегледите с ехограф за ранна диагностика на рак на гърдата.