Ще бъдат предприети спешни мерки за обезопасяване на активизиралото се свлачище в с. Сестримо, община Белово.  Това каза областният управител на жителите на Сестримо, които живеят в непосредствена близост до свлачището в селото в Чардак махала. Доктор Баксанов и кметът на общината Кузман Маринков огледаха намясто образувалите се пукнатини по пътя, дворовете и постройките над свлачището.

Кметът на Белово Кузман Маринков и неговият колега от Септември Томи Стойчев прерязаха лентата на новия Дневен център за деца с увреждания в Белово. Той ще се помещава в източното крило на детска градина “Щурче”, което доскоро стоеше неизползваемо. За ремонта и реконструкцията на помещенията бяха изразходвани над 200 хиляди лева, част от които собствени приходи на общината и такива, които бяха дарени от японското и унгарското посолство. За да види свършената работа по центъра преди месец дойде лично министърът по еврофондовете

Близо 39 хиляди лева са заложени в капиталовия списък на община Белово за ремонт на улици в село Момина клисура. С парите ще бъде извършена основна реконструкция на поне три отсечки в населеното място, обясни шефката на строителната дирекция към администрацията инж. Анелия Методиева. Финансите са осигурени от целевата субсидия от бюджета.

Общинският съвет в Белово прие единодушно програмата за 2011 година по изпълнението на стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в региона за периода от 2008 до 2011 година. В програмата са включени всички имоти и обекти, които през следващите дванадесет месеца ще бъдат обявени за продажба и ще им се търси нов собственик. По закон ако даден парцел не фигурира в документа не може да се вади на тезгяха.

Община Белово заложи средства за изготвяне на кадастрален план на село Габровица, който да вкара в регулация десетки къщи. Проблемът чака решение от години. В Габровица има цял квартал, който не е вкаран в регулацията по времето, когато са се строели къщите, но в същото време не фигурира и в плана за земеразделяне, обясни шефката на дирекция “УТС” инж. Анелия Методиева.

Общинският съвет в Белово възложи на администрацията да проучи извора “Бабино Зинино кладенче”. Неговият дебит е около 2 литра в секунда и в момента не се ползва. Потенциалът на извора може да се ползва като резервен водоизточник за населението при бедствени ситуации. Старейшините възложиха и доизграждане на канализационната мрежа и обхващането на отпадната вода.

Двеста хиляди лева от заема за ремонта на детска градина "Щурче" са изплатени. Това става ясно от официалната справка на Финансовата дирекция за общинския дълг, която бе представена на последната редовна сесия на местния парламент. Кредитът от 500 хил. лв. бе изтеглен през 2007 година, за да се обнови сградата на ОДЗ "Щурче". С парите бе подменена цялата парна инсталация, дограмите и хидроизолацията на покрива. Оставащите 300 хиляди лева по заема ще се връщат до 2014 година.

Общинският съвет в Белово гласува критериите за избор на омбудсман. Те бяха определени от временна комисия, в която участват съветници, служители на администрацията и представител на неправителствена организация. Кандидатите за поста на обществен посредник трябва да имат познания в областта на местното самоуправление. Да са наясно с отношенията между местната власт и гражданите и да знаят възможностите за защита на правата на хората. Претендентите ще покажат познанията си пред временната комисия, която ще проведе събеседване с всеки един от тях.