Инициатива на НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1927” гр.Белово и Обединен детски комплект гр.Белово

По случай 1 ноември- Денят на народните будители, днес в Ритуалната зала на Читалището в гр.Белово беше подготвена изложба от рисунки на тема „Будители” и витрина от книги за народните будители.  На учениците от СОУ „Ал.Иванов- Чапай” гр.Белово бе представена компютърна презентация, посветена на будителите, а учениците от клуб „Литературна дъга” към ОДК-гр.Белово бяха подготвили рецитал с възрожденски стихове.

Този ден се отбелязва, за да популяризира дейността на местната власт, за да постигне по-добро обществено разбиране за ролята й развитието на обществото, както и да стимулира по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.4, ал.1 от Наредбата за условия и реда за провеждане на обсъждане на проектите за  поемане на дългосрочен общински дълг на община Белово, Общинска администрация кани местната общност на Обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Белово в размер до 300 000лв. със срок на погасяване до 16 месеца.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба №Із-1669 от 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение № 72/29.02.2012 г. на Общински съвет Белово, ОБЩИНА БЕЛОВО набира доброволци за участие в Доброволно формирование на Община Белово за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

Щастливи сме да отправим  най-сърдечни поздравления и най-искрени благопожелания до всички Вас, по случай Международния ден на възрастните хора – 1 октомври и да изразим нашето преклонение пред мъдростта, опита и успехите, постигнати от Вас през годините.

„МИГ - Белово, Септември, Велинград"  обявява  ВТОРИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г.
Мерки от Стратегията за местно развитие, одобрени за финансиране през 2012 г.:
мярка Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за периода на поканата
Мярка121”Модернизиране на земеделските стопанства” 150 000,00 лв.
Мярка123„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 33 208,56 лв.

  Дата Час Населено място Място
1 25.09.2012г. /вторник/ 17.30ч гр.Белово- кв.Завода на ул. Раковица -пред магазина
  25.09.2012г. /вторник/ 18.30ч гр.Белово- кв.Лъките до пожарната
2 26.09.2012г. /сряда/ 17.30ч гр.Белово- ул.Св.Климент Охридски ул.Св.Климент Охридски
  26.09.2012г. /сряда/ 17.30ч гр.Белово- заводските блокове между блоковете
3 27.09.2012г. /четвъртък/ 17.30ч гр.Белово- ул.Иван Вазов кръстовището на ул.Иван Вазов и ул.Балабаница
  27.09.2012г. /четвъртък/ 18.30ч гр.Белово- ул.Юндола кръстовището на ул.Юндола и ул.Азово
4 30.09.2012г. /неделя/ 14.00ч гр.Белово- кв.Разсадника пред пенсионерския клуб
  30.09.2012г. /неделя/ 16.00ч гр.Белово- кв.Марица на площадката при моста
  30.09.2012г. /неделя/ 17.00ч кв.Малко Белово в читалището
5 02.10.2012г. /вторник/ 17.00ч с.Сестримо в читалището
  02.10.2012г. /вторник/ 18.30ч с.Момина Клисура в кметството
6 03.10.2012г. /сряда/ 17.30ч с.Дъбравите в кметството
  03.10.2012г. /сряда/ 18.30ч с.Голямо Белово в кметството
7 04.10.2012г. /четвъртък/ 17.30ч с.Мененкьово в читалището
  04.10.2012г. /четвъртък/ 18.30ч с.Аканджиево в читалището
8 05.10.2012г. /петък/ 18.30ч с.Габровица в читалището

На 17 септември 2012, първият учебен ден и празника на София, от 16.30 часа в Американския център в Столична библиотека официално бяха обявени резултатите от националната кампания за стимулиране на детското четене „Забавното лятно четене“ 2012.