По традиция, на 8 януари в Голямо Белово се отбеляза Бабинден, в чест на бабата акушерка в селото. Празникът е свързан със семейните обичаи, в които се благодари на жените, които са изродили децата в семейството.Празничното веселие бе открито с тържествено слово на Председателя на НЧ „Тодор Каблешков – 1874” – г – жа Анна Кехайова. Преветствие към гостите на селото отправи кмета – г – жа Росица Данкова. Получен бе Поздравителен адрес от областния управител г – н Дончо Баксанов. Официални гости бяха кмета на община Белово – инж. Костадин Варев, зам. кмета – г – н Асен Родев, кметове от общината и общински съветници.

Съгласно Заповед №342/28.12.2011 г. на кмета на община Белово инж. Костадин Варев е открита процедура по набиране на предложения за съставяне на проекта на бюджета на общината за 2012 г. Заповедта е издадена в изпълнение на утвърдения бюджетен календар.
Кметовете, ръководителите - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, звената на бюджетна издръжка и служителите на общинска администрация в срок до 15.01.2012 г. да представят предложенията си в деловодството на Общинска администрация - Белово
Всички граждани и институции могат да направят своите предложения в срок до 15.01.2012 г. в поставената за целта кутия в деловодството на Общинска администрация - Белово
По този начин се осигурява максимална публичност и прозрачност при разработването на параметрите по бюджет 2012 г. на община Белово

ДИРЕКЦИЯ "ОА"
ОТДЕЛ "СБМДТ"

В присъствието на областния управител на област Пазарджик д-р Дончо Баксанов, представители на областната администрация и членовете на ОИК се проведе първата сесия на Общински съвет-Белово. Сесията по традиция беше открита от най-възрастния съветник Борис Данков, като преди това гости и граждани изслушаха „Песен за Белово” и изгледаха танц на плодородието, изпълнен от ДТС”Беловче”.

На втория тур за кмет на община Белово гласоподавателите дадоха 3161 гласа за инж. Костадин Варев /ПП”Гергьовден”/ и 2167 гласа за претендента Васил Савов/ ПП „ГЕРБ”/. С разлика от 994 гласа новоизбаният кмет е Костадин Варев. Инж. Костадин Варев е роден в гр. Белово.

След първия тур на изборите за местна власт пет партии и коолиции влязоха в тринадесетчленния Общински съвет-Белово.Поименно новият Общински съвет изглежда така преди втория тур, където един от двамата общински съветници ще е новият кмет на община Белово:

Японският гражданин Юджи Миата,29 годишен,е природозащитник,който обикаля света пеш и засажда дръвчета във всеки град, който посети. Досега е засадил над 3000 дървета и е посетил Китай, Корея, Япония, Тайван, Камбоджа, Тайланд, Сирия, Турция и България, като е изминал пеш над 10000 км.

На последното си заседание за мандат 2007-11 г. общинските съветници предложиха и гласуваха за ВрИД/ временноизпълняващ длъжността/ кмет Асен Иванов Родев,досегашен заместник-кмет. Новата длъжност Родев ще изпълнява до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Асен Родев е роден в Белово, женен, с две деца, които са студенти. Завършил е висше икономическо образование и е работил в сферата на транспорта и частния бизнес. От три месеца е заместник-кмет на община Белово. За временноизпълняващи длъжността кмет на населените места Сестримо, Голямо Белово и Аканджиево са избрани младшите специалисти ”АПИОН” Васка Стоянова, Ели Илчева и Гена Дуракова. Същите ще изпълняват длъжността до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

На 22 септември културната общественост в Сестримо и община Белово ще отбележи 130 годишнината от основаването на НЧ”Искра-1881”. В обновената сграда слово за пътя през годините ще произнесе председателят на читалищното настоятелство г-жа Ненка Тодорова.