На 14.01.2013 г. от 16:30 часа на Тържествено заседание на Общински съвет – Белово беше удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Белово и Общината”, видният Беловец, краевед и историк- Атанас Василев Хрисчев. Символите на общината бяха връчени от кмета на Белово- инж. Костадин Варев на наследниците на Атанас Хрисчев.

Днес на площада в село Голямо Белово беше отбелязан празника Бабинден. Гости на празника бяха инж. Костадин Варев- кмет на община Белово, Георги  Генов- председател на Общински съвет- Белово, д-р Дулчева- гинеколог, Ваня Илкова- акушерка в медицински център – Белово. Групата за автентичен фолклор към Народно читалище „Тодор Каблешков” пресъздадоха обичая за Бабинден, а младите майки от селото поляха на свекървите си на реката, както е обичая. В селото през изминалата година са родени две рожби – малкият юнак на Ели и Христо Ветренски и дъщеричката на Елица и Ивайло Гигови. На дечицата се връзва червен конец с паричка, за да са здрави и късметлии. Подаръци за новородените поднесе г-н Варев с пожелания за здраве и безгрижно детство, а бабите да помагат в отглеждането им. За здраве в ледените води на реката се изкъпа и младата баба Елена Никова.  За празника беше подготвена и кулинарна изложба с майсторските деликатеси на домакините от селото , а най- добрите гозби бяха отличени от прецизното жури. Празникът продължи с народно веселие, греяно вино и питка с мед

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В навечерието сме на светли празници – Рождество Христово и настъпването на Новата 2013 година. Това са дните, в които правим равносметка на изминалата година и отправяме надежда към настъпващата. Убеден съм, че всеки един от Вас има повод за лично удовлетворение от постигнатото и ще прекрачи в Новата година с очакване и стремеж за повече доброта и разбирателство.
Нека да има здраве и благополучие във всеки дом, нека чудесата винаги бъдат с Вас и с общи усилия да извоюваме повече стабилност и сигурност за всички.
Нека през Новата година сърцата ни да бъдат изпълнени с любов. Погледите ни да са устремени в бъдещето и да вярваме в доброто, което ни предстои.
Нека си пожелаем градивна, добра и успешна 2013 година, в която с лекота и задружност ще преодоляваме изпитанията и предизвикателствата на времето!
От името на ръководството на община Белово и лично от свое име, пожелавам на всички жители здраве, благополучие и успехи.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

УСПЕШНА 2013 ГОДИНА, ИЗПЪЛНЕНА С ДОБРИ ДЕЛА И ДАРЕНА СЪС ЗДРАВЕ!
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Съгласно Заповед №.616/13.12.2012г , на кмета на община Белово инж.Костадин Варев е открита процедура по набирането на предложения за съставянето на проект на бюджета на общината за 2013година .Заповедта е издадена в изпълнение на утвърден бюджетен календар.
Кметовете , ръководителите и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити,звената на бюджетна издръжка и служители на общинска администрация в срок до 05.01.2013 г следва да представят предложенията си на информационното гише в общинска администрация гр.Белово .
Всички граждани и институции могат да направят своите предложения в срок до 10.01.2013 г в поставената за целта кутия на информационното гише в деловодството на общинска администрация град Белово .
По този начин се осигурява максимална публичност и прозрачност при разработването на параметрите по бюджет 2013 на община Белово .

Жителите и гости на община Белово се събраха вчера на площада пред читалището, за да запалят светлините на коледната елха. На открита сцена, коледни песнички пяха малчуганите от ОДЗ „Щурче” гр.Белово и детска вокална група от Общински детски комплекс-Белово. Коледни стихчета рецитираха ученици от СОУ „Ал.Иванов-Чапай” с ръководител Румяна Кутрева, а  с нов танц изненадаха младите самодейци от клуб „Силует” с ръководител Валентина Бонжолова. Специален гост беше самият Дядо Коледа, Снежанка и джуджетата, които пристигнаха с шейната си и раздадоха лакомства.

Кметът на община Белово, инж. Костадин Варев подписа договор по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони. Договорът за финансиране е подписан в Държавен фонд “Земеделие”  като одобрената финансова помощ е на стойност 2 426 766, 00 лева. Подобряването на водната инфраструктура в село Сестримо ще допринесе за намаляване на загубите на питейна вода и за по-качествено обслужване на населението.

На 14.12.2012 г. /петък/, 17:00 часа, на площада в град Белово Уважаеми съграждани, Заповядайте на тържественото запалване на светлините на коледната елха.
от Ръководството на  община Белово

Започна подготовката на партньорски проект „Планина на живата вода”
По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” започна подготовката на партньорски проект “Планина на живата вода”.