За поредна година в събота в местността „Вторите ливади“, кв.Малко Белово  се проведоха традиционните конни състезания по повод Тодоровден. Тази година надпреварата се проведе след датата на самия празник, заради лошите метеорологични условия.
Събитието беше уважено от д-р Дончо Баксанов, областен управител, Георги Генов, председател на Общински съвет-Белово, общински съветници,  кметове на населени места от общината и много зрители от цялата страна.
В състезанията с коне -теглене на трупи участваха състезатели община Белово, община Септември, община Велинград и община Костенец. При тегленето конете мериха сили в няколко категории – малки, средни, тежки и свръхтежки. Условията за участие бяха конете и ездачите да бъдат в изряден вид и по време на състезанията да не се допуска причиняването на излишни страдания, наранявания или трайни увреждания на животните. Най- много награди – отличия в три категории взе Валентин Макаков от Ракитово. В категорията на най-тежките коне победител стана Станислав, собственик  на кон от гр.Долна баня.

С празничен концерт беше отбелязано 2 години от създаването на Дневен център за деца с увреждания в град Белово. Децата от вокална група „Феникс” към Детски комплекс – гр. Белово с ръководител Галина Петрова  поздравиха децата и персонала от ДЦДУ. В празничната програма взеха участие и ученици от СОУ „Ал.Иванов-Чапай” – гр.Белово. Дневният център стартира дейността си през 2011 г. по Проект „Създаване на условия за повишаване качеството на живот на децата с увреждания на Територията на община Белово и община Септември” на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”. След приключване на проекта, ДЦДУ – гр.Белово продължава да съществува като финансирането е делегирана дейност от държавата. Дневният център за деца с увреждания се посещава от деца от двете общини- община Белово и община Септември. Гост на тържеството беше инж. Костадин Варев – кмет на община Белово.

Един от традиционните пролетни празници, който се празнува в село Аканджиево от незапомнени времена и се предава от поколение на поколение, до наши дни, е обичаят „Кукери на Сирни Заговезни”. Участниците са само ергени и млади мъже, които няколко дни преди празника се събират, за да си разпределят главните роли в групата – водач на кукерите, булка, зет и поп.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ИМАМ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОЗДРАВЯ ПО СЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ- 3 МАРТ!

ДНЕС, 135 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА СИ СПОМНИМ ЗА СТОТИЦИТЕ ЗНАЙНИ И НЕЗНАЙНИ НАШИ ПРЕДЦИ, КОИТО СА ДАЛИ ЖИВОТА СИ В БОРБАТА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО. НЕКА ПОЧЕРПИМ ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ ТЯХ, ЗА ДА НИ ПРИПОМНЯТ КОИ СМЕ И КОЛКО СМЕ СИЛНИ. НЕКА С ОБЩИ УСИЛИЯ УСПЕЕМ ДА СЪХРАНИМ И ОБИЧАМЕ ТОВА, КОЕТО НИ Е ЗАВЕЩАНО, ЗА ДА ЗАПАЗИМ БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ ЖИВИ. ВЯРВАМ, ЧЕ ВСЕКИ ОТ ВАС ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕТО, ПРОСПЕРИТЕТА И РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ПРИЕМЕТЕ МОИТЕ НАЙ-СЪРДЕЧНИ ПОЗДРАВИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ, КЪСМЕТ И УСПЕХИ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Днес, от 10:30 часа на площад „Освобождение „ в град Белово беше отбелязан националния празник – 3 март и 135 г. от Освобождението на България. Празникът започна с ритуал по издигане на националния флаг под звуците на химна на Република България. В празничния концерт взеха участие ученици от СОУ „Ал.Иванов-Чапай“ гр.Белово. С рецитал за празника и песнички, те поздравиха гостите и гражданите, присъстващи на площада. На празника присъстваха инж.Костадин Варев, кмет на община Белово, г-н Георги Генов, председател на Общински съвет- град Белово, общински съветници, ръководството на Общинска администрация-Белово, жители и гости на общината. Венци и цветя в знак на признателност бяха положени на паметниците на Освободителите и на Христо Ботев в града.

С дърво, украсено с мартеници се събудиха жителите на град Белово.
Инициативата е на Общинска администрация – Белово. Служители от община Белово украсиха дърво в центъра на града, с което поздравяват своите съграждани и им пожелават здраве и благоденствие. Всеки гражданин или гост на града може да закичи своя мартеничка на клоните. Близо до дървото са "кацнали" изработени фигури на два щъркела - символи и предвестници на пролетта.
Идеята е да превърнем уникалната древна българска традиция на мартениците в световна емблема на българското, да създадем положителен образ на България чрез популяризиране на празника Първи Март като украсим в червено и бяло още дървета в града.
Специално за всички деца и гости, днес край дървото беше баба Марта, която върза мартенички на всички малчугани. Децата от ОДЗ „Щурче” бяха дошли да завържат собственоръчно изработени мартенички. А специален поздрав за малки и големи поднесоха възпитаниците от Дневен център за деца с увреждания от Белово, които бяха подготвили песнички и мартенички за всички присъстващи.
Празникът на Баба Марта в българските традиции е символ на пролетта и носи пожелание за здраве и плодородие. Мартениците се носят до появата на първото цъфнало дърво или на първата прелетна птица. Традицията гласи още, че щастие и късмет носи онази мартеница, която ти е подарена. Затова всички на 1 март окичват на роднините и приятелите си бяло-червения символ на пролетта.

От инж. Костадин Варев – Кмет на община Белово
Имаме удоволствието да Ви поканим на Пресконференция
по повод старта на проект :

Р Е Ф Е Р Е Н Д У М
за развитието на ядрената енергетика в Република България
На 27 януари 2013 г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика в България. Гражданите на Република България ще гласуват с „ДА“ или „НЕ“ в отговор на следния

ВЪПРОС НА РЕФЕРЕНДУМА:
Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?

МОТИВИ:
Референдумът е форма на пряка демокрация. Именно българският народ като суверен трябва да се произнесе по такъв важен въпрос за продължаване развитието на ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала.
Важно е да се осигури възможност на гражданите да направят своя информиран избор, гласувайки на референдума, като по този начин ще се докаже, че обществото има своята основна роля в изграждането на демократична България.
Предложеният референдум съответства на изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на Конституцията на Република България.

Съгласно приетата на 01 юни 2011 г. Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. – основополагащ документ на националната енергийна политика, в търсене на разумния баланс между наличния енергиен ресурс в страната и европейските цели за чиста енергия българската държава декларира своята подкрепа за развитието на ядрената енергетика.

Решението на конкретните социално-икономически, технически и финансови параметри на всеки проект е от компетентността на Министерския съвет съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
Изграждането на ядрена електроцентрала е предизвикателство пред нашата държава и суверенът е този, който трябва да реши да продължи ли да се развива ядрената енергетика чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала.
Съгласно § 1, т. 53 от Допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрена енергия „Ядрена централа“ е електроцентрала, в която енергията се генерира от един или повече ядрени реактори и която може да включва прилежащите съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, разположени на една площадка, за които са предвидени обща физическа защита и аварийно планиране.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:
Какво означава гласуване с „ДА“:
Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият е за изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република България.
Какво означава гласуване с „НЕ“:

Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият е против изграждането на нова ядрена електроцентрала в
Република България.

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Време за произвеждане на референдума:
В изпълнение на чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното

самоуправление Президентът на Република България определи дата за провеждане на референдума:
27 януари 2013 г. (неделя).

Място за произвеждане на референдума:
Гласуването се провежда в съответните избирателни секции на територията на страната, включително на дипломатическите и консулските представителства на Република България, по актуализирани списъци за изборите за народни представители.

Ред за произвеждане на референдума:
Право да гласуват на националния референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума.

Бюлетината ще съдържа въпроса за произвеждане на референдума и два възможни отговора – ДА и НЕ, написани с еднакъв шрифт.
Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор „да“ или „не“, излиза от кабината и го пуска в избирателната урна.