Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2020 г. на Община Белово

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белова , кметът на Община Белово г-н Костадин Варев кани местната общност на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 година

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

ЩАСТЛИВА И ПОЛЗОТВОРНА 2020 ГОДИНА!

Посрещнете най-хубавите празници с вяра и надежда за повече топлина и доброта, за дни на радост и мигове на сбъднати мечти.

Нека сиянието на тези светли празници Ви донесе здраве, щастие и успехи през Новата 2020 година!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Исторически Музей
гр. Белово

Ви пожелава

Весела Колада! Щастлива и Успешна 2020 година!

На 05.11.2019 г. избраният от жителите на общината Кмет на община Белово – инж. Костадин Варев положи клетва. Тържествената церемония започна с изпълнение на химна на Република България.

ЗАПОВЕД
№ РД-251 / 04.11.2019г

Във връзка с обявяването на резултатите от произведените избори за общински съдетници, кметове на община и кметове на кметства и на основание чл.23, ал.1,2 и 3, във връзка с чл.30, ал.1, чл.38, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ – 1 НОЕМВРИ

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ,
КНИЖОВНИЦИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ,

Днес ние се прекланяме пред делото на онези велики българи, които с книжнина и просвещение са успели да съхранят и разпространят през вековете ценностите на българската духовност и нация. Благодарение на всички тях сме съхранили своя бит и култура.

50-годишен юбилей отбеляза град Белово

Белово отбелява 50 гидини от обявяването си за град. Годишнината премина с тържество на площад "Освобождение" и откриване на гото-документална изложба, озаглавена "Белово - история в образи".

ОБЩИНА БЕЛОВО

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ 12 ОКТОМВРИ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,

На 12 октомври отбелязваме Деня на българската община. Преди 137 години на тази дата в Държавен вестник е публикуван първият "Закон за общините и градското управление" за дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. През 1998 година делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври.