ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА

ДО
ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЙЦИ
И САМОДЕЙЦИТЕ
ПРИ НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
В ОБЩИНА БЕЛОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В качеството ми на кмет на Община Белово имам честта да Ви поздравя с Деня на самодееца – 1 март!

Със своя благороден труд и неизчерпаем ентусиазъм Вие допринасяте за обогатяването на културния живот в общината ни и поддържате искрата на духовността жива в сърцата на населението на нашата община.

Пожелавам Ви здраве, непресъхваща енергия, много успешни изяви и упоритост в постигане на целите!

Честит празник!

С уважение,
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Деня на самодееца – 1 март