Община Белово съвместно с Фондация "Адра България" организират безплатни прегледи и консултации за измерване на костната плътност, с цел ранна превенция и откриване на остеопороза. Прегледите са само за жени от 40 г. до 70 г.

График на безплатните медицински прегледи:

- 24.10.2018 г. /сряда/: в Ритуалната зала на Читалището-гр. Белово - от 10:00 ч. до 13:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.;
- 25.10.2018 г. /четвъртък/: в Ритуалната зала на Читалище-гр. Белово - от 9:30 ч. до 12:30 ч и от 13:30 ч до 17:30 ч.

Желаещите могат да се запишат в предварително изготвян списък до 17:00 ч. на 23.10.2018 г. в Деловодството на община Белово на тел. 03581/2773.

Общинска администрация