Инициатива, посветена на Европейските дни на наследството 2018 г.

За втори път през месец август Музейна сбирка "Атанас Хрисчев", гр.Белово осъществява работа с деца по Образователна програма на тема "Назад във времето се връщам и моя род, аз опознавам".

Програмата съдържа една основна тема, с времеви обхват 5 дни по два часа и има за цел да мотивира децата да се върнат назад към корените си, да им даде ключ за разбиране на миналото; тази година заниманията имат практическа насоченост – ориентирани са към издирване и събиране на материали от местната история. Резултата от работата си ще представим на малка изложба.

По програмата работят група деца от с. Дъбравите, по инициатива на НЧ "Александър Иванов Пипонков – Чапай-1938г."

На първото занятие бе представена мултимедийна презентация, която показва резултата от краеведско изследване, посветено на един от местните дейци на ВМОРО, имаше игри и други изненади. Във второто занятие децата показваха стари снимки и документи, съхранили родови спомени. Днес продължаваме, а в края на седмицата ще ви представим и резултата от нашата дейност.

Севдалина Попова
Ст.спец. "Музейно дело", Община Белово

Музеят идва при децата