Извлечение от проект на разписанията на влаковете за регион Белово.

За мнения и предложения - тел. 03581/2773

Документи:

Проект на график за движение на влаковете 2018/2019г. / 31.05.2018 г. / - Изтегли