До 28.02.2018 г. ще продължи записването за дърва за огрев по тарифна такса на корен за отоплителен период 2018/ 2019 г.

Желаещите жители от община Белово да се запишат в изготвяния списък, като впишат трите си имена, постоянен адрес на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина.

Записването става на І етаж, деловодството на община Белово - всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.