Правилници Файлове
Правилник за организацията и дейността на общински съвет на община Белово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Изтегли
Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Белово, Област Пазарджик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Изтегли
Устройствен правилник на общинска администрация на община Белово Изтегли
Правилник за организацията и дейността на общинския консултативен съвет по въпросите на туризма при община Белово Изтегли