Заглавие Документи
Приложение №8 към чл. 43, ал. 2 - Формуляр за окончателните резултати на кандидатите
Уведомление АО-1000 / 01.06.2020г. относно допуснатите кандидати до конкурс
Система за определяне на резултатите и минималния резултат при който кандидатите се допускат до интервю за назначаване на държавен служител на длъжността "Юрисконсулт"
Уведомление за отлагане на процедура за провеждане на конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в Община Белово
Списък за датата, мястото и часа на решаване на теста за длъжността "Юрисконсулт" в Община Белово
Списък на допуснатите кандидати за позиция "Юрисконсулт"
Обявление относно: Конкурс за назначаване на Юристконсулт, 1 /една/ щатна бройка в Общинска администрация - гр. Белово
Протокол № 1 / 19.08.2019 г. на конкурса за заемане длъжността "Директор" на Исторически музей гр. Белово
Ръководител - Проект "Активно включване" - Дата за приемане на документи: от 16.05.2017 г. до 17:00 часа на 22.05.2017 г
Обявление - Директор
Обявление - Юрист
СПИСЪК на допуснатите кандидати за позиция Директор
СПИСЪК на допуснатите кандидати за позиция Юрисконсулт
Окончателни резултани за длъжност Директор дирекция
Окончателни резултани за длъжност Юрисконсулт
Община Белово търси да назначи служител по реда на КТ - Крайна дата за приемане на документи до 17:00 часа на 30.11.2016 г