Избирателни списъци - /Част I/

Покана № АО-1332 / 13.09.2019г. / - Изтегли

З А П О В Е Д
№ 260
гр. Белово / 09.09.2019 г.

На основание чл. 8, ал.6 и 41, ал. 3 от ИК и чл. 44, ал. 1, т. 1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждането на Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Белово

З А П О В Е Д
№ 258
гр. Белово / 09.09.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.99,т.1 от АПК, и във връзка с Решение № 570-МИ от 26.07.2019 г. на ЦИК г. относно образуване на избирателните секции и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес за провеждането на Изборите за общински съветници и за кметове на 27 Октомври 2019г. на територията на Община Белово, както следва:

З А П О В Е Д
№ 245 / 02.09.2019 г.

На основание чл. 8, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, чл. 44, ал.1, т.1 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и Решение No 570-МИ от 26.07.2019 г. на ЦИК, образувам избирателните секции и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес за произвеждането на Изборите за общински съветници и за кметовена 27 Октомври 2019 г. на територията на община Белово.

РЕШЕНИЕ
№ 603-МИ
София, 12.08.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение №600-МИ от 9 август 2019 г. на ЦИК за провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.