СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 002

адрес на избирателна секция: ...............................................

--------------------------------------------------------- Име на избирателя ---------------------------------------------------------

БОЯН ГЕОРГИЕВ ЧЕЙКА ВОЛОДЯ

ДИМИТРОВ КЕЛЕШЕВ

КАЛИН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ЦОКЛИНОВА

СИВКА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА

ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 003

адрес на избирателна секция: ...............................................

--------------------------------------------------------- Име на избирателя ---------------------------------------------------------

АНКА ПАВЛОВА ЧОРОЛЕЕВА

АТАНАСКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА

ВАСКА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА

ВЕСЕЛКА ЙОРДАНОВА ИЛКОВА

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

ХРИСТО ИВАНОВ МИТЕВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 004

адрес на избирателна секция: ...............................................

--------------------------------------------------------- Име на избирателя ---------------------------------------------------------

ИВАН НИКОЛОВ ТОТУХОВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 005

адрес на избирателна секция: ...............................................

--------------------------------------------------------- Име на избирателя ---------------------------------------------------------

ВЕРКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ПАВЛОВА

КАМЕЛИЯ СПАСОВА ГРОЗДАНОВА

СПАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЯНКА ДИМИТРОВА СТОЕВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 006

адрес на избирателна секция: ...............................................

--------------------------------------------------------- Име на избирателя ---------------------------------------------------------

ЗДРАВКА АНГЕЛОВА МАНОИЛОВА

ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 007

адрес на избирателна секция: ...............................................

--------------------------------------------------------- Име на избирателя ---------------------------------------------------------

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

СТОЙКО НИКОЛАЕВ СТОЕВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 009

адрес на избирателна секция: ...............................................

--------------------------------------------------------- Име на избирателя ---------------------------------------------------------

ГЕНКА ИВАНОВА ТОМОВА

МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА

ХРИСТО ЙОРДАНОВ БЛИЗНАКОВ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 010

адрес на избирателна секция: ...............................................

--------------------------------------------------------- Име на избирателя ---------------------------------------------------------

АНДРЕЙ ГРИШЕВ НОВАКОВ

ВЕРА ЙОРДАНОВА ЗЛАТАНОВА

ГЕОРГИ СПАСОВ ДОНОВ

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ЗЛАТАНОВА

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

НАТАША ГЕОРГИЕВА КУЦАРОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 012

адрес на избирателна секция: ...............................................

--------------------------------------------------------- Име на избирателя ---------------------------------------------------------

ЕКАТЕРИНА КРАСИМИРОВА КИРОВА

ЛЮБА ВАСИЛЕВА МИТОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 013

адрес на избирателна секция: ...............................................

--------------------------------------------------------- Име на избирателя ---------------------------------------------------------

ГЕРГАНА МЕТОДИЕВА ЛАЗАРОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 014

адрес на избирателна секция: ...............................................

--------------------------------------------------------- Име на избирателя ---------------------------------------------------------

АНГЕЛ СТОЙЧЕВ МИХАЙЛОВ

ГАЛИНА КУНЧЕВА КАТРАНКЬОВА

ИВАН МЕТОДИЕВ МИЛАНОВ

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА МИЛАНОВА

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област ПАЗАРДЖИК Община БЕЛОВО секция № 016

адрес на избирателна секция: ...............................................

--------------------------------------------------------- Име на избирателя ---------------------------------------------------------

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ МАРИНКОВ

ЕВГЕНИЯ ПЛАМЕНОВА ТОПАЛОВА

СТОЯНКА АТАНАСОВА КЬОСОВА