Местата за обявяване на избирателните списъци, както следва:

1. В официалния сайт на община Белово в папка ”Избори” на адрес: www.belovo.eu
2. Пред избирателните секции в населените места на Общината: 
  2.1. гр.Белово, Читалище – Ритуална зала,  ул.”Орфей” №4 - за избирателни секции с № 002 и 003;
  2.2. гр.Белово, ул.”Иван  Вазов”, Клуб на пенсионера  -  за избирателна
секция с № 004;
  2.3.гр.Белово,кв.Малко Белово–Читалище,ул.”Йордан Говедаров”№21-
за избирателна секция с № 005;
  2.4.с.Голямо Белово, Кметството, ул.”6-та”№ 12а -  за избирателна секция с № 006;
  2.5.с.Мененкьово, Кметството, ул.”1-ва”№72б - за избирателна секция с № 007;
  2.6.с.Дъбравите, Кметството, ул.”2-ра”№1-  за избирателна секция с № 009;
  2.7.с.Момина клисура, Кметството – Клуб на пенсионера, ул.”проф. Хр.Вакарелски”№32 -  за избирателна секция с № 010;
  2.8.с.Сестримо,  Читалище,  ул.”1-ва”№ 71-  за избирателни секциии с
№ 012 и  № 013;
  2.9.с.Габровица,  Кметството, ул.”8-ма ”№ 2 - за избирателна секция с
№ 014;
  2.10.с. Аканджиево, Кметството, ул.”3-та”№18 - за избирателна секция
 с № 016;


    Настоящата заповед да се обяви публично на информационното табло в сградата на община Белово и в сайта на Общината.
    Копие от заповедта да се изпрати на Районната избирателна комисия - Пазарджик.
 

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи за сваляне:

Заповед: Изтегли