Допълнителни строително-монтажни работи към обект: „Eнергоефективна реконструкция на Административна сграда на община Белово - СМР на покрив. ID: 00112-2014-0010

Обявления

2014-11-07

Допълнителни строително-монтажни работи към обект: „Eнергоефективна реконструкция на Административна сграда на община Белово - СМР на покрив. ID: 00112-2014-0010