Наименование на документа Link за сваляне
ДЕКЛАРАЦИИ -
Декларация за търпимост Свали тук
Декларация (при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства) Свали тук
МОЛБИ -
Заявление за УП-2 Свали тук
Заявление за УП-3 Свали тук
Молба за издаване на скица на урегулиран поземлен имот, удостоверение за описание на имота и удостоверение за идентичност Свали тук
Молба за включване в списъка за дърва за огрев Свали тук
ИСКАНИЯ -
Искане за закупуване на общински имот Свали тук
Искане за отписване на недвижим имот Свали тук
ЗАЯВЛЕНИЯ -
Заявление относно издаване Свали тук
Заявление за достъп до информация Свали тук
Заявление за регистрация на собствениците на пчели и пчелни семейства Свали тук
Становище Свали тук