ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА БЕЛОВО С ПОС-ТЕРМИНАЛ НА КАСАТА "МДТ"

IMAGE НЧ "Благой Захариев - 1932 г." гр. Белово Ви кани на традиционен събор "Спасовден" на 25.05.2017 г.
Неделя, 21 Май 2017
НЧ "Благой Захариев - 1932 г." гр.Белово Ви кани на традиционен събор "Спасовден" на 25.05.2017 г. Read More...
IMAGE 80 години параклис "Св.Св. Константин и Елена" - кв. Малко Белово
Неделя, 21 Май 2017
Параклисът „Св.св. Константин и Елена“ се намира в местността „Старо село – Разсадника“ до мястото на старата църква „Св. Георги“, която е построена през 1420 г. и е... Read More...
IMAGE Ученици поеха управлението на община Белово
Неделя, 14 Май 2017
17 ученици от беловското средно училище „Александър Иванов - Чапай" поеха днес управлението на общината. Младите хора заеха своите „работни позиции" в Общинската... Read More...
IMAGE Фото-документална изложба "1100 години от успението на Св. Наум Охридски" гостува на музея в Белово
Петък, 12 Май 2017
В месеца на славянската писменост и култура  Музейна сбирка „Атанас Хрисчев”, Белово представя гостуваща  фото-документална изложба „1100 години от успението на Свети... Read More...
IMAGE Кирило - Методиевският научен център БАН гостува на Музейна сбирка "Атанас Хрисчев" гр. Белово с изложбата "1100 години от успението на Свети Наум Охридски"
Петък, 12 Май 2017
Кирило - Методиевският научен център БАН гостува на Музейна сбирка "Атанас Хрисчев" гр. Белово с изложбата "1100 години от успението на Свети Наум Охридски" ЗАПОВЯДАЙТЕ от... Read More...

Профил на купувача

е-Услуги

belovo-e-links.pngbelovo-e-links2.pngbelovo-e-links3.pngbelovo-e-links4.png

Анкети по проект „Ефективна координация и партньорство при разработване на Общински план за развитие на Община Белово за периода 2014-2020 година", по Договор № 13-13-176/26.11.2013г  по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І „Добро управление", подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партнъорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 община Белово има за задача да изготви Общински план за развитие 2013-2020.

Документи за сваляне:

Анкета граждани: Изтегли

Анкета предприемачи: Изтегли