Skip to content

admin@belovo.eu

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
Отчети в клуб ”Огнени сърца” Печат Имейл
понеделник, 25 януари 2010
img_8308.jpg
Хората от третата възраст при клуб ”Огнени сърца”- Белово проведоха вчера своето отчетно-изборно събрание.Пред повече от шестдесет редовни членове г-жа Бойка Божурина направи анализ на постиженията през изтеклия дванадесет месечен период и постави акцент върху съдържателността и хуманността на проведените мероприятия.Беше представен и пълен финансов отчет на приходите и разходите и обявен преходният остатък за 2010 година и начините за финансиране дейността на клуба въввръзка с тържественото отбелязване на 10 годишнината от неговото създаване и функциониране.На всички поставени проблемни въпроси отговори бяха дадени от гостите в лицето на кмета на община Белово г-н Кузман Маринков,инж.Костадин Варев-председател на Общински съвет-Белово,г-жа Еленка Арабаджийска,съветник и председател на ПК.С пълно единодушие беше преизбрано старото ръководство :Бойка Божурина-председател и Катя Гушлева-заместник-председател.

img_8312.jpgimg_8310.jpgimg_8307.jpg
 
Ден на родилната помощ Печат Имейл
петък, 22 януари 2010
babinden.jpg
По традиция кметът на община Белово г-н Кузман Маринков и неговият ръководен екип уважиха Деня на родилната помощ/Бабинден/в селата Аканджиево и Сестримо.През 2009 година в Аканджиево са родени четири деца-3 момичета и едно момче,чийто родители получиха поздравителни адреси и подаръци лично от кмета Маринков.Баби възпроизведоха обичая”Бабуване” и изпяха няколко шеговити народни песни,като почерпиха гостите с мед и пита.В Сестримо са родени 8 момичета и 1 момче,които бяха поздравени от кмета г-н Кузман Маринков.Подаръци,поздрави и сувенири получиха и лекарите и сестрите от „Медицински център Белово-I”.С благодарност и приветствие се обърна ръководителят на медицинското заведение д-р Манев.
 
Благодарност от приятели Печат Имейл
четвъртък, 21 януари 2010
praznik_na_grada_021.jpg
Кметът на община Белово г-н Кузман Маринков е получил благодарствено писмо от Виктор Метьолкин,първи секретар на Посолството на Русия в България,в което той благодари за топлия и радушен прием в Общината и за прекрасната подготовка,организация и провеждане на 14 януари-Празник на града и 132 години от освобождението от турско робство.Поздравления са получени и от г-н Георги Пирински,зам.председател на НС,от г-жа Янка Такева,председател на Синдиката на българските учители,от г-н Петър Стоянов,управител на Института за управление на проекти и програми,от г-жа Петя Донова,управител на „Фондация за прозрачни регламенти” и от инж.Венцислав Василев,кмет на община Бяла Слатина.
 
Агенция по заетостта Печат Имейл
вторник, 19 януари 2010
 

Агенция по заетостта

Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив и

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Пазарджик, адрес: гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 15,Телефон за информация: 034/44-62-68

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Велинград, адрес: гр. Велинград, ул. "Вр. Киселец" № 3, Телефон за информация: 0359/5-67-20

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Панагюрище, адрес: гр. Панагюрище, ул. "Д-р Лонг" № 2, Телефон за информация: 0357/6-35-54    

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Пещера, адрес: гр. Пещера, ул."Дойранска епопея" № 5, Телефон за информация: 0350/6-57-10

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Септември, адрес: гр. Септември, бул. "България" № 48, Телефон за информация: 03561/36-43

Уведомява работниците и служителите и работодателите, че в изпълнение на ПМС № 44 от 19.02. 2009г. /Обн. в ДВ. бр. 16 от 27.02.2009г. изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г./ за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време в икономическите сектори „Индустрия" и „Услуги" е открита процедура за приемане на документи.

За изплащане на компенсации в размер до 120 лв. за срок не повече от 4 последователни месеца могат да кандидатстват работници и служители, за които е установено непълно работно време, като работодателите следва да:

1. са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;

2. имат преобладаващ брой наети работници и служители в икономическите дейности В, С, D, Е, F, G, H, I и J от Класификацията на икономическите дейности - (КИД-2008 г.);

3. са установили непълно работно време за период не по-кратък от 2 месеца и за най-малко 5 на сто от списъчния състав на  персонала, към момента на кандидатстване;

4. нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и/или задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите;

5. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

6. нямат наложени санкции или глоби по чл. 415, ал. 2 от Кодекса на труда през последните 6 месеца преди кандидатстването на техни работници и служители.

Работниците и служителите, желаещи да получават компенсации за установено непълно работно време, следва да попълнят и предоставят на работодателя декларации по образец /Приложение № 1 към Постановлението/.

Работодателите представят комплект документи, описани в чл. 5, ал. 2 на Постановлението.

Декларациите на работниците и служителите и документите на работодателите се представят в Дирекция "Бюро по труда" по месторабота на лицата в 14 -дневен срок, считано от 14.01.2010г.

Допълнителна информация за необходимите документи на работодателите, процедурата за оценяване от Съветите за сътрудничество към Дирекции "Бюро по труда" и класиране от Комисиите по заетост към областните съвети за развитие на кандидатстващите работници и служители и работодатели, може да се получи в  Дирекция "Бюро по труда", както и на електронната страница на Агенцията по заетостта - http://www.az.government.bg/, телефон за информация:
02/9 80 87 19.

 
Тържества по повод 14 януари Печат Имейл
понеделник, 18 януари 2010
___007.jpg С подобаващи тържества отбелязахме Празника на града и 132 годишнината от Освобождението.Сред гостите личаха имената на областния управител г-н д-р Дончо Баксанов,на първия секретар на на посолството на Руската федерация г-н Виктор Метьолкин,на политически лидери,общественици,спортни и културни дейци. През деня беше проведена тържествена сесия на Общински съвет - Белово ,на която по предложение на Временната комисия беше прието и гласувано предложението за удостояване със званието ”Почетен гражданин на Белово и Общината” на изтъкнатите наши съграждани митрополит Евстатий Пелагонийски и проф.Христо Вакарелски. Двамата са удостоени посмъртно за изключителен принос в утвърждаване на бълг. църква и наука. Вечерта премина под знака на протокола с църковен ритуал,литийно шествие,вдигане на националния флаг,изпълнение на химна,слово на кмета Кузман Маринков,приветствие от президента,прочетено от неговия съветник Иво Атанасов и запалване на ритуалната клада и заря.ДТС ”Беловче”,”Варварската мъжка група” и „Венци Мартинов и приятели” се погрижиха за настроението на жителите и гостите на Общината. В тържествена обстановка в Голямата заседателна зала кметът Кузман Маринков награди наследниците на почетните граждани и давамата наши изтъкнати спортисти Венко Цинзцаров и Владимир Пенев. Със златна значка на община Белово бяха наградени гл.инспектор Красимир Пипонков за спесени човешки животи при екстремни ситуации и Росица Данкова за принос в областта на културата и фолклора като художествен ръководител на ДТС ”Беловче”.
___048.jpg___043.jpg___077.jpg___075.jpg___068.jpg___051.jpg 
 Зов за помощ

Партньори

Професия войник,стани един от нас

Listed at Guide-Bulgaria.com

Хотели в България


Тази страница се генерира за: 0.146638 секунди